ADEU

 

Autora: Roser Sabaté Camps

Dir adeu
és pronunciar una paraula
fonèticament curta,
emocionalment llarga,
llargament dolorosa.