AÑOS

E = ERA
P = PERÍODO
Ep = ÉPOCA

ESPAÑA
EVOLUCIÓN
GENERAL

INVENTOS
SUCESOS

GENTE
DATOS
15.000 mll
   
Nace Universo
   
6.000 mll .
   
Nace Sistema Solar
   
4.600 mll.
E. Azoica
Arcaica
Nace la Tierra
No hay vida
 
"
 
Sin vida
Se solidifica
   
3.600 mll.
E. Precámbrica
Vida primera
Nace la Vida
Primeras células
 
2.700 mll.
 
Bacterias
 
2.500 mll.
Proterozóico inf
 
Tierra Pángea
 
1.600 mill.
Proterozóico med
 
Unicelulares
   
900 mill.
Proterozóico sup
 
Pluricelulares
   
570 mill.
E. Paleozoica
Primaria
Invertebrados
Vida solo marina
No Oxígeno
"
P. Cámbrico
Vida antigua
Crustáceos
Primeros fósiles
 
505 mill.
P. Ordovicico
 
Peces
   
438 mll.
P. Silúrico
 
Plantas terrestes
   
408 mll.
P: Devónico
 
Anfíbios - Insectos
Evolución reptiles
 
360 mll.
P. Carbonífero
 
Árboles
 
290 mll.
P. Pérmico
 
Reptiles
Cambios continentes
 
245 mll.
E. Mesozoica
Secundaria
   
Oxígeno
"
P. Triásico
Vida media
Dinosaurios
Primeros mamíferos
 
208 mll.
P. Jurásico
Aves
 
144 mll.
P. Cretácico
 
Primates - Flores
   
- 65 mll.
E. Cenozoica
Terciaria
Fin dinosaurios
   
"
P. Paleógeno
Vida recIente
Mamíferos y aves
Expansión
 
"
Ep. Paleoceno
 
Calentamiento global
 
- 56 mll.
Ep. Eoceno
       
- 30 mll.
Ep. Oligoceno
   
Primeros primates
 
- 24 mll.
P. Neógeno
 
Procónsul
   
"
Ep. Mioceno
       
- 7,5 mll.
   
Simio pasa a homínido
   
- 5,3 mll.
Ep. Plioceno
       
- 4,5 mll.
   
Australopithecus
 
450 cc craneo
"
       
Pb: 50.000 h.
- 2,5 mll.
Olduvayense
 
Homo habilis
Edad piedra
África
- 1,8 mll.
E. Neozoica
Cuaternaria
H. erectus - Pitecanthropus
Principios habla
1000 cc craneo
"
P. Pleistoceno
 
Homo ergaster
 
800 cc cráneo
"
Paleolític inf.
 
Fin mamuts - Glaciación
Recolector - cazador
Pb: 100.000 h.
- 1,4 mll.
Achelense
 
Cultura piedra tallada
Piedra bifaz
 
- 780.000
 
Homínidos
España
 
1000 cc craneo
- 500.000
   
Homo sapiens arcaico
Uso fuego existente
1400 cc craneo
"
     
Pieles cosidas abrigo
Pb: 1 mll
- 300.000
Musteriense
 
Neanderthal
Cultura punta lanza
 
- 230.000
     
Choza - cabaña
 
- 200.000
   
Homo sapiens
Huesos. Marfíl.
1600 cc craneo
- 130.000
Paleolític med
Neanderthal
España
   
- 40.000
Paleolític sup.
 
Cro Magnon
Pinturas rupestres
Pb: 2 mll
"
   
Llega a Amèrica
Minería subterránea
 
- 35.000
 
Cro Magnon
Llega a España
 
Pb: 4 mll
- 30.000
 
Fin Neandertal
Fin Neanderthal
Venus Willendorf
 
"
     
Cuenco - cuchara
 

ir a la pagina principal