Lletra i música : Antoni Pérez Moya

A MONTSERRAT

 Oh, Montserrat ! Oh, Montserrat !
La campana volteja, catalans, bons romeus,
la dolça Moreneta vol l'esguard dels fills seus,

Salve dels catalans Mare i Senyora,
aquí teniu els vostres fills tots plens d'amor.
Vostre poble som, qui us adora.

Salve, tots reclamem vostre favor!
Pugem amunt del cim de Sant Jeroni.
Veurem el patrimoni que farem tan gran com era.

Veurem el Pirineu, la planura, el poblat,
la mar blava i riallera.

Oh, Montserrat ! Oh, bell Montserrat !
Salve, adéu-siau Mare i Senyora,
ja tornarem al vostre abric, tots plens d'amor.

Vostre poble som, qui us adora.
Salve! Tots reclamem vostre favor.